Представете обекта си по атрактивен начин в онлайн пространството. Възможността за 3D виртуалната разходка е един чудесен начин да го направите.

  • Бизнесът Ви работи 24/7

  • Достига до по-широка аудитория много по-бързо

  • Увеличете продажбите си и броя на своите клиенти

магазин.jpg

Чрез вграждането на инфо точки в 3D модела, могат да бъдат промотирани конкретни продукти и споделяни видео реклами.