Документирайте етапи от строителството. 

As Build - документация или просто да впечатлите клиентите си!

  • интериорно сканиране на обекти от реалния свят, с краен продукт – облак от точки

  • трансформиране на облака от точки в глобални координати

  • извеждане на планови и фасадни чертежи

  • извеждана на сечение на пространствения обект с равнина

  • извеждане на площта на повърхнината на обект

  • извеждане на обема на обект

  • извеждане на mesh модел на елементите на сканирания обект

  • моделиране на модел на елементите на сканирания обект