• Рационализира документацията,

  • 3D сканирането в процеса на изграждане или реконструкция осигурява ценна информация за реално извършените дейностти на обекта.

  • Спестява време за  вземането на точни размери при реконструкция на обекти.

  • Добавете стойност за бъдещите купувачи, като им осигурите възможност за 3D визуализация на бъдещият им имот.

  • Вашите инвеститори могат да получават информация за строителния процес, без да са посещавали строителната площадка.

                             Разгледайте примерите по-долу в страницата! 

3D за архитекти, инженери и строители

Hotel 8 floors.PNG

МНОГОЕТАЖНА

СГРАДА

Сградта ще бъде сканирана в няколко различни етапа. 

Фаза едно - стени и бетон (сканиран)

Фаза две - изградени инсталации и дограма (предстои)

Фаза три - преди обзавеждане

Фаза четири - маркетингово заснемане с мебели.

Етажи - 8 един от тях подземен.

РЗП - над 2000 кв.м. 

Време за сканиране за фаза едно - 6 часа.

Готов 3D модел 24 часа. 

wood house M.PNG

КЪЩА С ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ

Еднофамилна жилищна сграда.

 

Имот 500 кв.м. РЗП на къщата

100 кв.м.

Време за сканиране - 60 мин.

3D Скан точки - 56 бр.

Готов 3D модел - 2 часа

44022910_329102244339381_213747086375727

CAD / BIM

ИНТЕГРАЦИЯ

При необходимост от документиране в CAD среда се експортва 3D модела в pointcloud (.xyz) и се импортва за допълнителна обработка в произволен софтуер - AutoCad, Revit, SketchUp, Archicad и др.  

Още
App8 Living_Dining.JPG

VIRTUAL RENDER

Рендър като офис:

https://home3dvr.shapespark.com/16-7_pa_office/ 

Рендър като жилище:

https://home3dvr.shapespark.com/16-7_pa_home/