• 3DVU

3D Сканиране И Визуализация На Сгради

Запознати ли сте вече с технологията за 3D сканиране на сгради? Време е да обърнете внимание. Въпреки че в България все още не е достигнала кулминацията на своята популярност, се използва в различни индустрии и стремглаво набира почитатели.


Технологиите за 3D сканиране и 3D CAD моделиране позволяват създаването на автентични виртуални модели. Има широко поле на приложение: в архитектурата, при проектиране на инсталации и оборудване на големи машини и транспортни средства (кораби, самолети и др.), автоматизация и производства, строително инженерство, археология и документиране на паметници на културата. Иначе казано: предоставя се геометрията на реалността - матрица, която носи цялата информация за обектите.


Знаете ли, че обемът на реконструкциите на съществуващи сгради в Европа е съизмерим с този на новопостроените? В България все още новото строителство е предпочитано, но се очаква скоро да доближим европейските статистики. Преди да започне планирането на една реконструкция, проектантите трябва да направят заснемане. Съществуват различни начини за това. В някои по-елементарни случаи е достатъчно да се направят чертежи чрез ръчно измерване на характерни точки с помощта на обикновен измервателен инструмент.


Най-често обаче е необходимо точно заснемане на съществуващата сграда. Често за старите сгради липсва актуална проектна документация. Технологията на 3D сканиране позволява за 30 секунди да се заснемат милиони точки, които формират облак - скaн или Point Cloud. В един проект могат да бъдат комбинирани десетки и стотици отделни сканове и тяхното точно обвързване в един общ Point Cloud. Той става основа на точни CAD чертежи.


Когато разполага с качествени изходни данни, проектантският екип би могъл по-лесно да стигне до решение, при което реконструкцията да протече без усложнения и да бъде икономически ефективна. При по-сложни сгради и обекти се налага тримерно оразмеряване и с 3D скенер може да се измерят милиони точки за много кратък период от време. Например: един хотел с площ от няколко хиляди квадратни метра може да бъде заснет напълно за ден. А по-малки обекти - в рамките на часове. За сравнение - използването на конвенционален метод ще отнеме седмици за триизмерно оразмеряване на всички обекти, при това с големи вероятности за грешки и/или пропуски на отделни елементи.


Измервателният обхват на 3D скенер Matterport Pro2 e 10 м. За 30 секунди той прави триизмерна „снимка“ (скан), съдържаща милиони точки от различни позиции в сградата и около нея и успява да документира и „засенчените области“.


Едновременно със сканирането се прави цветно сканиране с трите вградени цветни цифрови камери, което добавя към пикселите информация за цвят. По този начин, освен CAD чертежи, клиентът получава и фотореалистично копие на сканирания обект, по-добра пространствена ориентация и запознаване с обекта - все едно е физически там - ефекта 3Dvu DejaVu. Крайният резултат – As Build CAD документация (2D и/или 3D), създадена в желана от клиента конфигурация – AutoCad, Revit, SketchUp и др.


И това не е всичко! В допълнение се предоставя виртуална обиколка с фотореалистични снимки с високо качество, благодарение на която отдалечени екипи имат уникалната възможност „да разгледат“ документираното място без да напускат уютния офис. Разбира се, може да се ползва при оперативки, брейнсторминг сесии и други екипни активности.


Като добавим и достъпната цена, услугата придобива още по-голяма стойност. Готови ли сте за 3Dvu?
59 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички