Сканирането на 250 кв.м. отнема час

Веднага получавате точно 3D копие на сканираният обект

Веднага получавате точно 3D копие на сканираният обект

Цветен 2D план с изобразени всички съществуващи обекти: 

Цветен 2D план с изобразени всички съществуващи обекти: 

CAD планове, сечения и др. AutoCad, SketchUp, Revit и др.