Конверсии и разширения: Прецизна 3D документация на моментното състояние на обекта като база за промени, конверсии и разширения.

Офсайт производство: Възможността за прецизно напасване на компоненти благодарение на 3D CAD данни и контрол на размерите при производителя.

Управление на активите: Лекота на управлението на активите и поддръжката чрез подробна 3D документация.

Обучение: Витруален достъп до отдалечени места позволява отдалечени обучения и симулации.

Надзор на обекта: Подобрена координация между различните етапи и пълна документация на цялата работа.