3D сканиране на сгради

Технологията на 3D сканиране позволява за 30 секунди да се заснемат милиони точки, които формират облак от точки (скaн или Point Cloud). В един проект могат да бъдат комбинирани десетки и стотици отделни сканове и тяхното точно обвързване в един общ Point Cloud. Той става основа на точни CAD чертежи.

 

Когато разполага с качествени изходни данни, проектантският екип би могъл по-лесно да стигне до решение, при което реконструкцията да протече без усложнения и да бъде икономически ефективна.

 

При по-сложни сгради и обекти се налага тримерно оразмеряване. С 3D скенер може да се измерят милиони точки за много кратък период от време.

 

Пример:  Хотел с площ 2 300  квадратни метра бе заснет за ден. След обработка на сканираните файлове в рамките на 48 часа, стартира преработката им в работни файлове за Auto CAD. Целия процес отне 7 дни.

За по-малки обекти този процес може да бъде завършен в рамките на часове.

 

За сравнение - използването на конвенционален метод ще отнеме седмици за триизмерно оразмеряване на всички обекти, при това с големи вероятности за грешки и/или пропуски на отделни елементи.

 

Освен CAD чертежи, клиентът получава и фотореалистично копие на сканирания обект, по-добра пространствена ориентация и запознаване с обекта - все едно е физически там - ефекта 3Dvu DejaVu. Крайният резултат – As Build CAD документация (2D и/или 3D), създадена в желана от клиента конфигурация – AutoCad, Revit, SketchUp и др.

 • интериорно сканиране на обекти от реалния свят, с краен продукт – облак от точки

 • трансформиране на облака от точки в глобални координати

 • извеждане на планови и фасадни чертежи

 • извеждана на сечение на пространствения обект с равнина

 • извеждане на площта на повърхнината на обект

 • извеждане на обема на обект

 • извеждане на mesh модел на елементите на сканирания обект

 • моделиране на модел на елементите на сканирания обект

Етап 2 - 48 часа 

Етап 1 - 24 часа

Етап 3 - 84 часа 

© 2018
 • Facebook
 • Twitter - Black Circle
 • Instagram - Black Circle