3D сканиране на сгради

Технологията на 3D сканиране позволява за 30 секунди да се заснемат милиони точки, които формират облак от точки (скaн или Point Cloud). В един проект могат да бъдат комбинирани десетки и стотици отделни сканове и тяхното точно обвързване в един общ Point Cloud. Той става основа на точни CAD чертежи.

 

Когато разполага с качествени изходни данни, проектантският екип би могъл по-лесно да стигне до решение, при което реконструкцията да протече без усложнения и да бъде икономически ефективна. При по-сложни сгради и обекти се налага тримерно оразмеряване и с 3D скенер може да се измерят милиони точки за много кратък период от време. Например: един хотел с площ от няколко хиляди квадратни метра може да бъде заснет напълно за ден. А по-малки обекти - в рамките на часове. За сравнение - използването на конвенционален метод ще отнеме седмици за триизмерно оразмеряване на всички обекти, при това с големи вероятности за грешки и/или пропуски на отделни елементи.

 

Измервателният обхват на 3D скенер Matterport Pro2 e 10 м. За 30 секунди той прави триизмерна „снимка“ (скан), съдържаща милиони точки от различни позиции в сградата и около нея и успява да документира и „засенчените области“. Едновременно със сканирането се прави цветно сканиране с трите вградени цветни цифрови камери, което добавя към пикселите информация за цвят. По този начин, освен CAD чертежи, клиентът получава и фотореалистично копие на сканирания обект, по-добра пространствена ориентация и запознаване с обекта - все едно е физически там - ефекта 3Dvu DejaVu. Крайният резултат – As Build CAD документация (2D и/или 3D), създадена в желана от клиента конфигурация – AutoCad, Revit, SketchUp и др.

  • интериорно сканиране на обекти от реалния свят, с краен продукт – облак от точки

  • трансформиране на облака от точки в глобални координати

  • извеждане на планови и фасадни чертежи

  • извеждана на сечение на пространствения обект с равнина

  • извеждане на площта на повърхнината на обект

  • извеждане на обема на обект

  • извеждане на mesh модел на елементите на сканирания обект

  • моделиране на модел на елементите на сканирания обект

 

И това не е всичко! В допълнение се предоставя виртуална обиколка с фотореалистични снимки с високо качество, благодарение на която отдалечени екипи имат уникалната възможност „да разгледат“ документираното място без да напускат уютния офис. Разбира се, може да се ползва при оперативки, брейнсторминг сесии и други екипни активности.

3D модел

2D изглед

CAD

Виртуална обиколка