Цялостен Маркетинг Пакет

  • 3D виртуалeн оглед
  • Matterport Immersive Showcase
  • Неограничен брой снимки HDR 
  • Видео, 360 нимки
  • План/скица на имота (2D или 3D)
  • Индивидуална web страница
  • 24/7 Open House
Бъдете различни! 
Спечелете доверието
и възхищението
на клиентите си.
Бъдете в крак с новите
технологии и ги предлагайте. 
Добавете повече екслузивни имоти
в портфолиото си. Спечелете време за
качествени огледи с точните клиенти. 

Вижете по-долу няколко примера, а цените тук.